Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie
Selecteer tekst en klik op play om de inhoud te beluisteren Luister met BrowseAloud

Verwijzing en vergoeding

Verwijzing en vergoeding

verwijzing en vergoeding logopedie behandelingEen logopediebehandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vrijwel altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet de behandeling plaats vinden op basis van een verwijzing door een arts of specialist.

Logopedie zit in het basispakket.
U hoeft zich voor een logopediebehandeling dus niet extra te verzekeren. Wanneer u echter een eigen risico heeft, dan valt de logopedievergoeding daar wel onder. Uw vergoeding uit de verzekering is dus afhankelijk van het aantal logopediebehandelingen en de hoogte van uw eigen risico. Ook de kosten voor logopediebehandelingen die u door een no-claim regeling terug kunt krijgen vallen hieronder. Logopediebehandelingen van kinderen onder de 18 vallen buiten deze no-claimregeling.

De praktijk heeft niet met alle zorgverzekeraars contracten. Afhankelijk van uw polis wordt 50-100 % van de behandeling vergoed. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de behandeling.

Logopedietarieven 2018 volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt u dan op tijd af! Gereserveerde tijd voor behandeling(en), die niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd,
kan/kunnen in rekening worden gebracht. Hiervoor geldt het verzuimtarief van € 43,- U kunt deze rekening niet bij uw verzekeraar declareren.

Betalingsvoorwaarden
Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan worden de behandelingen direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Als de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan worden de facturen per mail/post aan u gestuurd. Na betaling kunt u deze opsturen naar uw zorgverzekeraar voor vergoeding. De praktijk heeft niet met alle zorgverzekeraars contracten. Indien de praktijk geen contract heeft afgesloten met uw verzekeraar kan het zijn dat u een eigen bijdrage dient te betalen voor  de niet gecontracteerde zorg. Per verzekeringsmaatschappij is dit een ander bedrag. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.
Lees hier de uitgebreide betalingsvoorwaarden van de praktijk

Klachten
Heeft u een klacht? Vertel het mij. We komen er vast samen uit.
Lees de klachtenfolder als u denkt dat we er samen niet uitkomen.

Wilt u meer weten over verwijzing en vergoeding van logopedie?
Lees: Alles wat je moet weten rond logopedie en de zorgverzekering als u meer wilt weten over verwijzing en vergoeding van logopedische behandelingen.

 

logo-Logopedie-midden
Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF).
KP logo
Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, KP-nummer: 89900166791