Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie
Selecteer tekst en klik op play om de inhoud te beluisteren Luister met BrowseAloud

Disclaimer

Disclaimer

disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie tracht de getoonde informatie zo volledig en juist mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast is Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

logo-Logopedie-midden
Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF).
KP logo
Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, KP-nummer: 89900166791