Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie
Selecteer tekst en klik op play om de inhoud te beluisteren Luister met BrowseAloud

Logopedie

Wat is logopedie?

loogoopeedieLogopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.

De meest voorkomende problemen waarvoor u een logopedist kunt inschakelen liggen op het gebied van stem- en ademproblemenspraakproblemen, taalgerelateerde problemen en problemen op het gebied van gehoor en slikken.

Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt.

Een logopedische stoornis (of probleem) kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Bij volwassenen zien we veel problemen als gevolg van een verkeerd stemgebruik. Stemproblemen komen met name voor in de groep van zangers en mensen met een beroep waarin veel gesproken moet worden. Taal- en uitspraakproblemen komen vooral voor bij anderstaligen en mensen met een accent of dialect.

Uitgebreide informatie over stem, spraak, taal en gehoor is te vinden op de volgende websites:

 

Niet elke logopedist behandelt alle deelgebieden. Sommige logopedisten hebben zich gespecialiseerd in één of meer deelgebieden. Ga voor mijn specialisaties naar: “Waar ik u bij kan helpen“.

maak meteen een afspraak!Een intakegesprek is gratis en verplicht u tot niets.

Direct naar:

  Behandelprocedure     Verwijzing en vergoeding     Afspraak maken     Contact

logo-Logopedie-midden
Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF).
KP logo
Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, KP-nummer: 89900166791