Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie
Selecteer tekst en klik op play om de inhoud te beluisteren Luister met BrowseAloud

Spraakontwikkelingsproblemen bij kinderen

Spraakontwikkelingsproblemen bij kinderen

Als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes noemen we dat een vertraagde spraakontwikkeling. Bij jonge kinderen uit zich dat bijvoorbeeld in het onvolledig uitspreken van woorden.
Een vertraagde spraakontwikkeling kan samengaan met een vertraagde taalontwikkeling maar dit is zeker niet altijd zo.

De slechte verstaanbaarheid kan het gevolg zijn van afwijkingen in tong, lippen en/of gehemelte, neurologische letsels, een verbale ontwikkelingsdyspraxie, een verminderd gehoor of een verstandelijke handicap.

Een vertraging in de spraakontwikkeling kan problemen geven omdat het kind door de omgeving niet begrepen wordt. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind kan opstandig en driftig worden als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Behandeling
De behandeling van de spraakontwikkelingsstoornis is afhankelijk van de oorzaak en leeftijd en niveau van het kind en kan bestaan uit luisteroefeningen, klankoefeningen enzovoort. Als een kind hier nog niet aan toe is, is het mogelijk dat ik de ouders of begeleiders van het kind leer hoe ze het spreken bij hun kind kunnen beïnvloeden.

Vergoeding
Het onderzoek en de behandeling worden meestal vergoed door de ziektekostenverzekeraars, meestal na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Het is echter altijd raadzaam dit van tevoren te controleren!

Terug naar overzicht

logo-Logopedie-midden
Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF).
KP logo
Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, KP-nummer: 89900166791