Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie
Selecteer tekst en klik op play om de inhoud te beluisteren Luister met BrowseAloud

Taalontwikkelingsstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen

Als een kind niet of opvallend minder spreekt dan leeftijdsgenootjes, in onvolledige en/of kromme zinnen, of niet goed begrijpt wat er gezegd wordt kan dat duiden op een taalontwikkelingsstoornis.
Vaak is het zo dat taalontwikkelingsproblemen gesignaleerd worden door het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school. Als ouder begrijpt u uw kind immers meestal wel en dan valt het niet zo op dat de taal achterblijft.

Op de leeftijd van twee jaar kan vaak al gezien worden of de voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling van de taal aanwezig zijn. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, aangezien de gevolgen van een vertraagde taalontwikkeling kunnen doorlopen in de lees- en spellingsontwikkeling later op school.

Behandeling
In de behandeling kan ik aandacht besteden aan onder andere het taalbegrip, communicatiegedrag, de uitspraak, woordenschat of zinsbouw van u of uw kind. Samen met u bekijk ik wat uw hulpvraag is en op welke manier we ermee aan de slag gaan.

Terug naar overzicht

logo-Logopedie-midden
Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF).
KP logo
Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, KP-nummer: 89900166791