Praktijk voor Stem, Spraak & Expressie
Selecteer tekst en klik op play om de inhoud te beluisteren Luister met BrowseAloud

Verbale dyspraxie

Verbale dyspraxie

Verbale dyspraxie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen en heeft een neurologische oorzaak en kan zowel aangeboren als niet-aangeboren zijn. De cliënt heeft problemen met het plannen, coördineren en uitvoeren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

Er zijn kinderen die helemaal niet, of heel weinig spreken omdat ze niet weten hóe ze dit moeten doen. Of ze spreken wel maar zijn heel slecht te verstaan. Ze begrijpen wel wat er tegen ze gezegd wordt, maar ze kunnen de spieren niet goed aansturen om het zelf ook te doen. Dit wordt een verbale ontwikkelingsdyspraxie genoemd. Er is geen probleem met de spieren zelf, maar het kind kan ze niet coördineren om ze goed samen te laten werken om te komen tot spraak. Soms zijn deze kinderen ook op andere vlakken of over het geheel onhandig.

Door deze stoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats terecht. Het komt voor dat de klank wel in het ene woord maar niet in het andere gemaakt kan worden. Het kan zelfs zo zijn dat een klank of woord nu niet uitgesproken kan worden, terwijl het op een ander moment wel lukt. Ook zien we mensen soms echt ‘zoeken’ naar de juiste bewegingen.

De belangrijkste kenmerken van een verbale dyspraxie zijn:

  • Moeite met het vormen en consequent toepassen van spraakbewegingen.
  • Vervormingen van klinkers.
  • Het aantal medeklinkers en klinkers dat men kan zeggen is beperkt.
  • Spreken in eenvoudige lettergrepen.
  • Klanken wel in een eenvoudige context kunnen zeggen (enkelvoudige lettergreep bijvoorbeeld), maar niet in een complexere (meerlettergrepig woord of zinnetje).

Behandeling
Een van de behandelmethodes die ik gebruik bij verbale dyspraxie is PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Motor Targets). Dit is een tactiel-kinestetische manier om spraakbewegingen te ondersteunen.

Vergoeding
Het onderzoek en de behandeling worden meestal vergoed door de ziektekostenverzekeraars, meestal na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Het is echter altijd raadzaam dit van tevoren te controleren!

Meer informatie over verbale dyspraxie vindt u onder andere op de website van de NVLF.

Terug naar overzicht

logo-Logopedie-midden
Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF).
KP logo
Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, KP-nummer: 89900166791